Hosting

سعی کنید سایت خود را در شرکتی میزبانی کنید که متعلق به شما باشد

از تغییر آیپی بدون جهت خودداری و همیشه مالکیت همه چیز را تحت کنترل خود بگیرید

از پرداخت های سخت مانند دلاری و رمزارز پرهیز کرده برای این کار از شرکتهای واسط کمک بگیرید

مالکیت سخت افزار با توجه به این که در حال ارتقا می باشد بدون داشتن تیم پشتیبان امکان پذیر نیست

سرویسهای کلود و میزبانی وب بهترین انتخاب برای افرادی است که جامعه را دوست خود می دانند

کسانی که از مردم زده اند قطعا به خارج پناه برده و سعی می کنند مسیر خود را جدا کنند

در حال حاضر معلوم نیست کدام شرکتها متعلق به من هستند و سازمانی که این کار را بر عهده دارد بیشتر جدایی می اندازد

روسای شرکتها خود را معرفی نمی کنند و از بستن قرارداد طفره می روند و مشتریها گمان می کنند که با پرداختن مبلغ زیادی به عضویت شرکت در آمده اند در حالی که این طور نیست

This article was updated on اکتوبر 25، 2022